Workshop Sale for Personal Trainer – Sài Gòn 03/03/2019

Workshop Sale for PT - HCM 03.03

WORKSHOP SALE FOR PERSONAL TRAINER – HCM
Thấu hiểu khách hàng để chốt Sale hiệu quả ?

Nội dung Workshop:
Hiểu được quy trình các bước bán hàng
6 yêu cầu quan trọng khi kết thúc
Nhận biết dấu hiệu mua hàng
Giải quyết 4 vấn đề trước khi chốt sale
Các cách kết thúc bán hàng

THAM KHẢO KHÓA SALE PRO FOR PT - 04/05 HCM

Trả lời